Priser och avtal

Lägenheter - fastprisavtal

Trygga ditt elpris nu genom att klicka här.
Bra Miljöval-märkt el ingår, utan extra kostnad för kunden.

Observera att detta avtal endast kan tecknas av nya kunder dvs. de som inom de senaste 12 månaderna inte har varit kund hos Ingetextra.se.

Priser:

Fastpris 1 år - fast avgift 250 kr/år (inkl moms) Jämförelsepriser(öre/kWh)*
Prisområde El/kraft Skatt Moms Summa 2 000KWh 5 000KWh 20 000KWh
1 35,20 29,30 16,13 80,63 93,13 85,63 81,88
2 35,40 29,30 16,18 80,88 93,38 85,88 82,13
3 39,30 29,30 17,15 85,75 98,25 90,75 87,00
4 43,40 29,30 18,18 90,88 103,38 95,88 92,13
Fastpris 6 månader - fast avgift 0 kr Jämförelsepriser (öre/kWh)*
Prisområde El/kraft Skatt Moms Summa 2 000KWh 5 000KWh 20 000KWh
1 42,50 29,30 17,95 89,75 89,75 89,75 89,75
2 42,50 29,30 17,95 89,75 89,75 89,75 89,75
3 40,60 29,30 17,48 87,38 87,38 87,38 87,38
4 46,60 29,30 18,98 94,88 94,88 94,88 94,88


* Beräknat på energiskatt 29,30/kWh, kostnad för elkraft och moms 25 % (norrlandsskatt 19,40 öre/kWh)

Vem kan teckna avtalet?
Avtalet kan endast tecknas av dig som bor i lägenhet


Betalningen
Fakturering sker 6 ggr/år. Debitering grundas på faktisk förbrukning på av elnätsföretaget rapporterade mätvärden. Om kundens elnätsbolag inte förmedlar mätvärden enligt gällande regelverk för elleverans, får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning.

Uppsägning
I god tid innan tidsperiodens slut meddelas kunden ett nytt avtalsförslag per e-post. Om kunden inte inkommer med uppsägning förlängs avtalet med en ny tidsperiod om ett (1) år till då rådande villkor och pris.

Uppsägning sker skriftligen av kunden via e-post eller av ombud med giltig fullmakt från kunden och skall vara Ingetextra.se tillhanda en (1) kalendermånad före avtalets utgång.

Övriga avtalsvillkor
För leveransen tillkommer nätägarens gällande nätavgifter. Vid alla avtal gäller Ingetextra:s avtalsvillkor för lägenheter. I övrigt gäller Allmänna Leveransvillkor EL 2012K. Sedvanlig kreditprövning sker.